Forum und email

Imagick::getImageTotalInkDensity

(No version information available, might be only in CVS)

Imagick::getImageTotalInkDensity — Gets the image total ink density

Description

float Imagick::getImageTotalInkDensity ( void )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Gets the image total ink density.

Parameters

Return values

Returns the image total ink density of the image, throwing ImagickException on error.