Forum und email

Imagick::getImageType

(PECL imagick:0.9.10-0.9.9)

Imagick::getImageType — Gets the potential image type

Description

int Imagick::getImageType ( void )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Gets the potential image type.

Parameters

Return values

Retruns the potential image type, throwing ImagickException on error.