Forum und email

Imagick::getPixelIterator

(No version information available, might be only in CVS)

Imagick::getPixelIterator — Returns a MagickPixelIterator

Description

ImagickPixelIterator Imagick::getPixelIterator ( void )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Returns a MagickPixelIterator.

Parameters

Return values

Returns an ImagickPixelIterator on success, throwing ImagickException on failure.