Forum und email

Imagick::getPixelRegionIterator

(No version information available, might be only in CVS)

Imagick::getPixelRegionIterator — Get an ImagickPixelIterator for an image section

Description

ImagickPixelIterator Imagick::getPixelRegionIterator ( int $x , int $y , int $columns , int $rows )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Get an ImagickPixelIterator for an image section.

Parameters

x

y

columns

rows

Return values

Returns an ImagickPixelIterator for an image section, throwing ImagickException on error.