Forum und email

Imagick::getVersion

(No version information available, might be only in CVS)

Imagick::getVersion — Returns the ImageMagick API version

Description

array Imagick::getVersion ( void )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Returns the ImageMagick API version as a string and as a number.

Parameters

Return values

Returns the ImageMagick API version as a string and as a number, throwing ImagickException on error.