Forum und email

Imagick::hasNextImage

(No version information available, might be only in CVS)

Imagick::hasNextImage — Checks if the object has more images

Description

bool Imagick::hasNextImage ( void )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Returns true if the object has more images when traversing the list in the forward direction

Parameters

Return values

Returns true if the object has more images when traversing the list in the forward direction, throwing ImagickException on error.