Forum und email

Imagick::implodeImage

(No version information available, might be only in CVS)

Imagick::implodeImage — Creates a new image as a copy

Description

bool Imagick::implodeImage ( float $radius )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Creates a new image that is a copy of an existing one with the image pixels "imploded" by the specified percentage.

Parameters

radius

Return values

Returns TRUE on success.