Forum und email

Imagick::labelImage

(No version information available, might be only in CVS)

Imagick::labelImage — Adds a label to an image

Description

bool Imagick::labelImage ( string $label )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Adds a label to an image

Parameters

label

Return values

Returns TRUE on success.