Forum und email

Imagick::matteFloodfillImage

(No version information available, might be only in CVS)

Imagick::matteFloodfillImage — Changes the transparency value of a color

Description

bool Imagick::matteFloodfillImage ( float $alpha , float $fuzz , ImagickPixel $bordercolor , int $x , int $y )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Changes the transparency value of any pixel that matches target and is an immediate neighbor. If the method FillToBorderMethod is specified, the transparency value is changed for any neighbor pixel that does not match the bordercolor member of image.

Parameters

alpha

fuzz

bordercolor

x

y

Return values

Returns TRUE on success.