Forum und email

Imagick::medianFilterImage

(No version information available, might be only in CVS)

Imagick::medianFilterImage — Applies a digital filter

Description

bool Imagick::medianFilterImage ( float $radius )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Applies a digital filter that improves the quality of a noisy image. Each pixel is replaced by the median in a set of neighboring pixels as defined by radius.

Parameters

radius

Return values

Returns TRUE on success.