Forum und email

Imagick::negateImage

(No version information available, might be only in CVS)

Imagick::negateImage — Negates the colors in the reference image

Description

bool Imagick::negateImage ( bool $gray [, int $channel ] )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Negates the colors in the reference image. The Grayscale option means that only grayscale values within the image are negated.

Parameters

gray

channel

Return values

Returns TRUE on success.