Forum und email

Imagick::newPseudoImage

(No version information available, might be only in CVS)

Imagick::newPseudoImage — Creates a new image

Description

bool Imagick::newPseudoImage ( int $columns , int $rows , string $pseudoString )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Creates a new image using ImageMagick pseudo-formats.

Parameters

columns

columns in the new image

rows

rows in the new image

pseudoString

string containing pseudo image defition.

Return values

Returns TRUE on success.