Forum und email

Imagick::setImageOpacity

(No version information available, might be only in CVS)

Imagick::setImageOpacity — Sets the image opacity level

Description

bool Imagick::setImageOpacity ( float $opacity )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Sets the image to the specified opacity level. This method is present if Imagick is compiled against ImageMagick 6.3.1 or later.

Parameters

opacity

The level of transparency: 1.0 is fully opaque and 0.0 is fully transparent.

Return values

Returns TRUE on success.

Examples

Example#1 A Imagick::setImageOpacity() example

An example of using Imagick::setImageOpacity()

<?php
/* Create the object */
$image = new Imagick('source.png');

/* Set the opacity */
$image->setImageOpacity(0.7);

/* output the image */
header('Content-type: image/png');
echo 
$image;

?>