Forum und email

Imagick::setImage

(No version information available, might be only in CVS)

Imagick::setImage — Replaces image in the object

Description

bool Imagick::setImage ( Imagick $replace )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Replaces the current image sequence with the image from replace object.

Parameters

replace

The replace Imagick object

Return values

Returns TRUE on success.

Examples

Example#1 A Imagick::setImage() example

An example of using Imagick::setImage()

<?php
/* Create the objects */
$image = new Imagick('source.jpg');
$replace = new Imagick('replace.jpg');

/* source.jpg is replaced with replace.jpg */
$image->setImage($replace);

/* output the image */
header('Content-type: image/jpeg');
echo 
$image;

?>