Forum und email

Imagick::newImage

(No version information available, might be only in CVS)

Imagick::newImage — Creates a new image

Description

bool Imagick::newImage ( int $cols , int $rows , ImagickPixel $background [, string $format ] )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Creates a new image and associates ImagickPixel value as background color

Parameters

cols

Columns in the new image

rows

Rows in the new image

background

The background color used for this image

format

Image format. This parameter was added in Imagick version 2.0.1.

Return values

Returns TRUE on success.

Examples

Example#1 Using Imagick::newImage():

Create a new image and display it.

<?php

$image 
= new Imagick();
$image->newImage(100100, new ImagickPixel('red'));
$image->setImageFormat('png');

header('Content-type: image/png');
echo 
$image;

?>