Forum und email

Imagick::raiseImage

(No version information available, might be only in CVS)

Imagick::raiseImage — Creates a simulated 3d button-like effect

Description

bool Imagick::raiseImage ( int $width , int $height , int $x , int $y , bool $raise )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Creates a simulated three-dimensional button-like effect by lightening and darkening the edges of the image. Members width and height of raise_info define the width of the vertical and horizontal edge of the effect.

Parameters

width

height

x

y

raise

Return values

Returns TRUE on success.