Forum und email

Imagick::randomThresholdImage

(No version information available, might be only in CVS)

Imagick::randomThresholdImage — Creates a high-contrast, two-color image

Description

bool Imagick::randomThresholdImage ( float $low , float $high [, int $channel ] )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Changes the value of individual pixels based on the intensity of each pixel compared to threshold. The result is a high-contrast, two color image.

Parameters

low

high

channel

Return values

Returns TRUE on success.