Forum und email

Imagick::readImageBlob

(No version information available, might be only in CVS)

Imagick::readImageBlob — Reads image from a binary string

Description

bool Imagick::readImageBlob ( string $image [, string $filename ] )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Reads image from a binary string

Parameters

image

Return values

Returns TRUE on success.