Forum und email

Imagick::readImageFile

(No version information available, might be only in CVS)

Imagick::readImageFile — Reads image from open filehandle

Description

bool Imagick::readImageFile ( resource $filehandle [, string $fileName ] )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Reads image from open filehandle

Parameters

filehandle

fileName

Return values

Returns TRUE on success.