Forum und email

Imagick::readImage

(PECL imagick:0.9-0.9.9)

Imagick::readImage — Reads image from filename

Description

bool Imagick::readImage ( string $filename )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Reads image from filename

Parameters

filename

Return values

Returns TRUE on success.