Forum und email

Imagick::removeImage

(No version information available, might be only in CVS)

Imagick::removeImage — Removes an image from the image list

Description

bool Imagick::removeImage ( void )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Removes an image from the image list.

Parameters

Return values

Returns TRUE on success.