Forum und email

Imagick::removeImageProfile

(No version information available, might be only in CVS)

Imagick::removeImageProfile — Removes the named image profile and returns it

Description

string Imagick::removeImageProfile ( string $name )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Removes the named image profile and returns it.

Parameters

name

Return values

Returns a string containing the profile of the image, throwing ImagickException on error.