Forum und email

Imagick::rollImage

(No version information available, might be only in CVS)

Imagick::rollImage — Offsets an image

Description

bool Imagick::rollImage ( int $x , int $y )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Offsets an image as defined by x and y.

Parameters

x

y

Return values

Returns TRUE on success.