Forum und email

Imagick::rotateImage

(No version information available, might be only in CVS)

Imagick::rotateImage — Rotates an image

Description

bool Imagick::rotateImage ( ImagickPixel $background , float $degrees )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Rotates an image the specified number of degrees. Empty triangles left over from rotating the image are filled with the background color.

Parameters

background

degrees

Return values

Returns TRUE on success.