Forum und email

Imagick::sampleImage

(No version information available, might be only in CVS)

Imagick::sampleImage — Scales an image with pixel sampling

Description

bool Imagick::sampleImage ( int $columns , int $rows )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Scales an image to the desired dimensions with pixel sampling. Unlike other scaling methods, this method does not introduce any additional color into the scaled image.

Parameters

columns

rows

Return values

Returns TRUE on success.