Forum und email

Imagick::setImageProfile

(No version information available, might be only in CVS)

Imagick::setImageProfile — Adds a named profile to the Imagick object

Description

bool Imagick::setImageProfile ( string $name , string $profile )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Adds a named profile to the Imagick object. If a profile with the same name already exists, it is replaced. This method differs from the Imagick::ProfileImage() method in that it does not apply any CMS color profiles.

Parameters

name

profile

Return values

Returns TRUE on success.