Forum und email

Imagick::setImagePage

(No version information available, might be only in CVS)

Imagick::setImagePage — Sets the page geometry of the image

Description

bool Imagick::setImagePage ( int $width , int $height , int $x , int $y )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Sets the page geometry of the image.

Parameters

width

height

x

y

Return values

Returns TRUE on success.