Forum und email

Imagick::setImageRenderingIntent

(No version information available, might be only in CVS)

Imagick::setImageRenderingIntent — Sets the image rendering intent

Description

bool Imagick::setImageRenderingIntent ( int $rendering_intent )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Sets the image rendering intent.

Parameters

rendering_intent

Return values

Returns TRUE on success.