Forum und email

Imagick::setImageResolution

(No version information available, might be only in CVS)

Imagick::setImageResolution — Sets the image resolution

Description

bool Imagick::setImageResolution ( float $x_resolution , float $y_resolution )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Sets the image resolution.

Parameters

x_resolution

y_resolution

Return values

Returns TRUE on success.