Forum und email

Imagick::setImageTicksPerSecond

(No version information available, might be only in CVS)

Imagick::setImageTicksPerSecond — Sets the image ticks-per-second

Description

bool Imagick::setImageTicksPerSecond ( int $ticks_per-second )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Sets the image ticks-per-second.

Parameters

ticks_per-second

Return values

Returns TRUE on success.