Forum und email

Imagick::setResourceLimit

(No version information available, might be only in CVS)

Imagick::setResourceLimit — Sets the limit for a particular resource in megabytes

Description

bool Imagick::setResourceLimit ( int $type , int $limit )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Sets the limit for a particular resource in megabytes.

Parameters

type

limit

Return values

Returns TRUE on success.