Forum und email

Imagick::vignetteImage

(No version information available, might be only in CVS)

Imagick::vignetteImage — Adds vignette filter to the image

Description

bool Imagick::vignetteImage ( float $blackPoint , float $whitePoint , int $x , int $y )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Adds vignette filter to the image.

Parameters

blackPoint

whitePoint

x

y

Return values

Returns TRUE on success.