Forum und email

Imagick::waveImage

(No version information available, might be only in CVS)

Imagick::waveImage — Adds wave filter to the image

Description

bool Imagick::waveImage ( float $amplitude , float $length )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Adds wave filter to the image.

Parameters

amplitude

length

Return values

Returns TRUE on success.