Forum und email

Imagick::writeImage

(PECL imagick:0.9-0.9.9)

Imagick::writeImage — Writes an image to the specified filename

Description

bool Imagick::writeImage ([ string $filename ] )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Writes an image to the specified filename. If the filename parameter is NULL, the image is written to the filename set by Imagick::ReadImage() or Imagick::SetImageFilename().

Parameters

filename

Return values

Returns TRUE on success.