Forum und email

Imagick::writeImages

(PECL imagick:0.9-0.9.9)

Imagick::writeImages — Writes an image or image sequence

Description

bool Imagick::writeImages ( string $filename , bool $adjoin )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Writes an image or image sequence.

Parameters

filename

adjoin

Return values

Returns TRUE on success.