Forum und email

ImagickDraw::destroy

(No version information available, might be only in CVS)

ImagickDraw::destroy — Frees all associated resources

Description

bool ImagickDraw::destroy ( void )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Frees all resources associated with the ImagickDraw object.

Parameters

Return values

No value is returned.