Forum und email

ImagickDraw::ellipse

(No version information available, might be only in CVS)

ImagickDraw::ellipse — Draws an ellipse on the image

Description

bool ImagickDraw::ellipse ( float $ox , float $oy , float $rx , float $ry , float $start , float $end )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Draws an ellipse on the image.

Parameters

ox

oy

rx

ry

start

end

Return values

No value is returned.