Forum und email

ImagickDraw::getClipPath

(No version information available, might be only in CVS)

ImagickDraw::getClipPath — Obtains the current clipping path ID

Description

string ImagickDraw::getClipPath ( void )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Obtains the current clipping path ID.

Parameters

Return values

Returns a string containing the clip path ID or false if no clip path exists.