Forum und email

ImagickDraw::getClipUnits

(No version information available, might be only in CVS)

ImagickDraw::getClipUnits — Returns the interpretation of clip path units

Description

int ImagickDraw::getClipUnits ( void )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Returns the interpretation of clip path units.

Parameters

Return values

Returns an int on success.