Forum und email

ImagickDraw::getFillColor

(No version information available, might be only in CVS)

ImagickDraw::getFillColor — Returns the fill color

Description

ImagickPixel ImagickDraw::getFillColor ( void )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Returns the fill color used for drawing filled objects.

Parameters

Return values

Returns an ImagickPixel object.