Forum und email

ImagickDraw::getFillOpacity

(No version information available, might be only in CVS)

ImagickDraw::getFillOpacity — Returns the opacity used when drawing

Description

float ImagickDraw::getFillOpacity ( void )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Returns the opacity used when drawing using the fill color or fill texture. Fully opaque is 1.0.

Parameters

Return values

What the function returns, first on success, then on failure. See also the &return.success; entity