Forum und email

ImagickDraw::getFillRule

(No version information available, might be only in CVS)

ImagickDraw::getFillRule — Returns the fill rule

Description

int ImagickDraw::getFillRule ( void )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Returns the fill rule used while drawing polygons.

Parameters

Return values

Returns a FILLRULE_ constant