Forum und email

ImagickDraw::getFontFamily

(No version information available, might be only in CVS)

ImagickDraw::getFontFamily — Returns the font family

Description

string ImagickDraw::getFontFamily ( void )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Returns the font family to use when annotating with text.

Parameters

Return values

Returns the font family currently selected or false if font family is not set.