Forum und email

ImagickDraw::getGravity

(No version information available, might be only in CVS)

ImagickDraw::getGravity — Returns the text placement gravity

Description

int ImagickDraw::getGravity ( void )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Returns the text placement gravity used when annotating with text.

Parameters

Return values

Returns a GRAVITY_ constant on success and 0 if no gravity is set.