Forum und email

ImagickDraw::getStrokeAntialias

(No version information available, might be only in CVS)

ImagickDraw::getStrokeAntialias — Returns the current stroke antialias setting

Description

bool ImagickDraw::getStrokeAntialias ( void )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Returns the current stroke antialias setting. Stroked outlines are antialiased by default. When antialiasing is disabled stroked pixels are thresholded to determine if the stroke color or underlying canvas color should be used.

Parameters

Return values

Returns true if antialiasing is on and false if it is off.