Forum und email

ImagickDraw::getStrokeDashArray

(No version information available, might be only in CVS)

ImagickDraw::getStrokeDashArray — Returns an array representing the pattern of dashes and gaps used to stroke paths

Description

array ImagickDraw::getStrokeDashArray ( void )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Returns an array representing the pattern of dashes and gaps used to stroke paths.

Parameters

Return values

Returns an array on success and empty array if not set.