Forum und email

ImagickDraw::getStrokeDashOffset

(No version information available, might be only in CVS)

ImagickDraw::getStrokeDashOffset — Returns the offset into the dash pattern to start the dash

Description

float ImagickDraw::getStrokeDashOffset ( void )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Returns the offset into the dash pattern to start the dash.

Parameters

Return values

Returns a float representing the offset and 0 if it's not set.