Forum und email

ImagickDraw::getStrokeLineJoin

(No version information available, might be only in CVS)

ImagickDraw::getStrokeLineJoin — Returns the shape to be used at the corners of paths when they are stroked

Description

int ImagickDraw::getStrokeLineJoin ( void )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Returns the shape to be used at the corners of paths (or other vector shapes) when they are stroked.

Parameters

Return values

Returns one of the LINEJOIN_ constants or 0 if stroke line join is not set.