Forum und email

ImagickDraw::getStrokeMiterLimit

(No version information available, might be only in CVS)

ImagickDraw::getStrokeMiterLimit — Returns the stroke miter limit

Description

int ImagickDraw::getStrokeMiterLimit ( void )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Returns the miter limit. When two line segments meet at a sharp angle and miter joins have been specified for 'lineJoin', it is possible for the miter to extend far beyond the thickness of the line stroking the path. The miterLimit' imposes a limit on the ratio of the miter length to the 'lineWidth'.

Parameters

Return values

Returns an int describing the miter limit and 0 if no miter limit is set.