Forum und email

ImagickDraw::getStrokeOpacity

(No version information available, might be only in CVS)

ImagickDraw::getStrokeOpacity — Returns the opacity of stroked object outlines

Description

float ImagickDraw::getStrokeOpacity ( void )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Returns the opacity of stroked object outlines.

Parameters

Return values

Returns a double describing the opacity.